Chủ đề Ngày thế giới Truyền thông xã hội năm 2011

Chủ đề Ngày thế giới Truyền thông xã hội năm 2011

“Chân lý, loan báo và sự chân thực của đời sống thời kỹ thuật số”

Chủ đề Ngày thế giới Truyền thông xã hội năm 2011

WHĐ (30.09.2010) – Tòa Thánh Vatican cho biết Thông điệp của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI nhân ngày thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 45, năm 2011 sẽ có tựa đề là “Chân lý, loan báo và sự chân thực của đời sống thời kỹ thuật số”. Như mọi năm, Thông điệp này của Đức giáo hoàng sẽ được công bố vào ngày 24-01-2011, lễ kính thánh Phanxicô Salêsiô, bổn mạng các nhà báo.

Theo thông báo của Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội thì “việc đặt con người ở trung tâm của mọi hoạt động truyền thông sẽ là nét nổi bật của chủ đề này”.

“Ở vào một thời đại bị chế ngự, nhiều khi bị điều kiện hóa bởi các kỹ thuật mới, giá trị chứng từ của con người vẫn là giá trị rất căn bản: tiến tới chân lý và đảm nhận trách nhiệm của việc loan báo đòi hỏi, đối với người hoạt động trong thế giới thông tin, và đặc biệt đối với các nhà báo công giáo, “sự bảo đảm” của tính chân thực của đời sống vốn không thể thiếu, ngay cả ở thời kỹ thuật số”.

“Không phải các phương tiện có thể thay đổi hay gia tăng mức độ khả tín của các nhà sử dụng các phương tiện này và các phương tiện này cũng không thể biến đổi các giá trị quy chiếu khi đứng trước một thứ truyền thông luôn vượt qua ngưỡng của các mục tiêu kỹ thuật luôn luôn mới mẻ”.

“Chân lý luôn là ngọn đèn pha không thay đổi đối với cả các phương tiện truyền thông mới” của thời đại kỹ thuật số.

(theo Zenit)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top