Chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 54

Chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 54

Chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 54

‘Đ ngươi k li cho con cháu’ (Xh 10,2) - Cuc sng to ra lch s. Đây là ch đ được Đc Giáo hoàng Phanxicô la chn cho Ngày Thế gii Truyn thông xã hi ln th 54 được c hành vào ngày 24.5.2020 - ngày Chúa nht trước L Chúa Thánh Thn Hin Xung.

Hng năm, ch đ Ngày Thế gii Truyn thông được công b vào ngày 29.9 (l các Tng Lãnh Thiên Thn) và toàn b s đip được công b ngày 24.1 (l Thánh Phanxicô Salêsiô).

Chn ch đ ly t mt đon trong Sách Xut Hành này, Đc Giáo hoàng Phanxicô nhn mnh đến đc tính quý giá ca ký c trong truyn thông. Đc Giáo hoàng đã nhiu ln nhn mnh rng không có tương lai nào mà không đâm r sâu trong lch s sng đng. Ngài giúp chúng ta hiu rng trí nh không phi là mt ‘thc ti tĩnh’, mà ging như mt ‘cơ th năng đng’. Chính nh trí nh mà nhng câu chuyn, nhng nim hy vng, nhng ước mơ và tri nghim ca thế h này được truyn sang thế h khác.

Ngoài ra, ch đ Ngày Thế gii Truyn thông xã hi sp ti còn nhc nh rng mi câu chuyn đu phát xut t cuc sng, t vic tương tác vi người khác. Truyn thông, do đó, được mi gi kết ni ‘b nhớ’ vi ‘cuc sng’, thông qua các ‘câu chuyn’.

Chính Chúa Giêsu cũng đã dùng các câu chuyện d ngôn mà truyn đt sc mnh vô cùng cần thiết ca Nước Thiên Chúa, đ thính gi ca Ngài có th t do đón nhn nhng chuyn k ca Ngài mà áp dng cho chính mình. Kh năng to ra s thay đi đó đã th hin sc mnh ca chuyn k.

Mt câu chuyn mu mc luôn s hu mt sc mnh biến đi. Chúng ta tri nghim điu này khi hướng đến cuc sng ca các v thánh, được thut li bng nhng câu chuyn. Đc Thánh Cha gn đây đã đ cp đến đim này khi nói chuyn vi B Truyn Thông: ngài hi thúc giới truyn thông k li đi sng ca các Thánh T đo: vic thut chuyn này s mang li nhng hoa trái vô cùng phong phú.

Một lần nữa, trung tâm sứ điệp của Đức Giáo Hoàng chính là con người và các mối quan hệ cùng với khả năng giao tiếp bẩm sinh của họ. Đức Giáo hoàng yêu cầu tất cả mọi người, không trừ ai, nỗ lực làm cho tài năng này sinh hoa kết quả: biến truyền thông thành công cụ xây dựng cầu nối, hiệp nhất và chia sẻ vẻ đẹp của anh chị em mình ngay cả khi có những bất hòa và chia rẽ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top