Chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 2010

Chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 2010

WHĐ (06.10.2010)Văn phòng báo chí Tòa thánh vừa công bố chủ đề cho Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 2010, đề cập đến sự trợ giúp mà những phương tiện truyền thông mới có thể đem lại cho các linh mục trong việc loan báo Lời Chúa.

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 44 này có chủ đề: “Linh mục và mục vụ trong thế giới kỹ thuật số: những phương tiện truyền thông mới trong việc loan báo Lời Chúa,” sẽ được công bố vào ngày 24-01-2010, ngày lễ thánh Phanxicô Salêsiô, bổn mạng các nhà báo.

Sứ điệp này muốn đặc biệt mời gọi các linh mục, trong Năm Linh mục và sau Kỳ họp khoáng đại thường lệ lần thứ XII của Thượng Hội đồng Giám mục, xem các phương tiện truyền thông mới như một trợ giúp lớn lao cho sứ vụ phục vụ Lời Chúa và muốn khuyến khích họ đối diện với những thách đố nảy sinh từ nền văn hóa kỹ thuật số mới.

Thông báo nhấn mạnh: “Thực vậy, nếu các phương tiện truyền thông mới được hiểu biết và khai thác một cách đúng đắn, chúng có thể cung cấp cho các linh mục và các nhà hoạt động mục vụ cả kho tàng dữ liệu và nội dung khó mà có được trước đây. Chúng cũng giúp cho việc hợp tác được dễ dàng hơn và làm gia tăng tình hiệp thông vốn không thể hình dung được trong quá khứ.

Hội đồng Tòa thánh về Truyền thông xã hội viết tiếp: “Nhờ các phương tiện truyền thông mới, người rao giảng và loan báo Lời sự sống có thể tác động đến các cá nhân và cộng đồng từng châu lục, nhằm kiến tạo những không gian mới của hiểu biết và đối thoại, hầu đưa ra và thực hiện những lộ trình hiệp thông”

Như thế, “nếu sử dụng các phương tiện truyền thông mới một cách khôn ngoan, và được các chuyên gia kỹ thuật và văn hóa truyền thông giúp đỡ, các linh mục và các nhà hoạt động mục vụ sẽ có được một công cụ giá trị và hiệu quả cho việc phúc âm hóa đích thực và sâu xa cũng như cho việc hiệp thông… Đó sẽ là một hình thức Phúc âm hóa mới.”

Ngày Thế giới Truyền thông xã hội được thành lập từ Công đồng Vatican II với Sắc lệnh Inter Mirifica năm 1963. Theo đề nghị của các giám mục trên toàn thế giới, ngày này được ấn định vào Chúa nhật trước Lễ Hiện xuống trong hầu hết các quốc gia. Năm 2010, Ngày Thế giới Truyền thông xã hội được cử hành vào ngày 16-05.

Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 43 (năm 2009), Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ban hành sứ điệp “Nền công nghệ mới, mối tương giao mới. Thúc đẩy một nền văn hóa tôn trọng, đối thoại và hữu nghị”.

(Nguồn: VIS)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top