Cáo phó: Linh mục Gioan Baotixita Đoàn Vĩnh Phúc

Cáo phó: Linh mục Gioan Baotixita Đoàn Vĩnh Phúc

Cáo phó: Linh mục Gioan Baotixita Đoàn Vĩnh Phúc

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,
Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo:

Linh mục Gioan Baotixita Đoàn Vĩnh Phúc

sinh ngày 23 tháng 12 năm 1930
tại Nam Định

chịu chức linh mục ngày 27.04.1965
tại Vĩnh Long

 

đã trở về Nhà Cha lúc 09g25 ngày thứ Tư 22 tháng 08 năm 2018,
tại Giáo xứ Thiên Ân,

hưởng thọ 88 tuổi, sau 53 năm linh mục.

Nghi thức tẩn liệm lúc 19g00 ngày thứ Tư 22 tháng 08 tại Giáo xứ Thiên Ân, 179 Lê Niệm, phường Phú Thạnh, QuậnTân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào lúc 08g30 sáng thứ Bảy 25 tháng 08 năm 2018 tại nhà thờ giáo xứ Thiên Ân.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng một Thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục Gioan Baotixita.

Toà Tổng Giám Mục, ngày 22.08.2018

Linh mục Tổng Đại Diện
Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

Mục vụ:                 

1965 - 1972       Giáo xứ Trà Kiệu & Chu Lai, Đà Nẵng
1972 - 1975       Giáo xứ Đồng Tâm, Xuân Lộc
1975 - 1989       Giáo xứ Tân Phú
1989 - 2001       Chánh xứ Phú Thọ Hoà
2001 - 2011       Chánh xứ tiên khởi giáo xứ Thiên Ân
2011 - 2018       Nghỉ hưu

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top