Các khoá Mục vụ Truyền Thông học kỳ 2 (niên khoá 2010-2011)

Các khoá Mục vụ Truyền Thông học kỳ 2 (niên khoá 2010-2011)

Tổng Giáo phận TPHCM
Ban Mục vụ Truyền Thông

CÁC KHOÁ MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG
Niên khoá 2010-2011
Học kỳ 2

 

Các khoá và các sinh hoạt huấn luyện Mục vụ Truyền Thông được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM trong học kỳ 2 niên khoá 2010-2011, từ ngày 14-2 đến 6-6-2011, gồm:

1. Khoá “Tổng quan về Mục vụ Truyền Thông”

Khoá “Tổng quan về Mục vụ Truyền Thông” nhằm huấn luyện các cộng tác viên Mục vụ Truyền Thông tại các giáo xứ và giáo hạt. Khoá này gồm chương trình của lớp “Mục vụ Blog, viết Tin & Phóng sự cấp 1” (học vào tối thứ 3 tại Hội trường GB.) cộng thêm ba buổi học Tổng quan về Mục vụ & Linh đạo Truyền Thông (tối thứ 5 tại phòng B 103).

2. Khoá “Mục vụ Blog, viết Tin & Phóng sự cấp 1” (Học từ 18:30 đến 20:20 thứ ba tại Hội trường GB. Phạm Minh Mẫn)

Khoá “Mục vụ Blog, viết Tin & Phóng sự cấp 1” nhằm giúp cho học viên:
- Những ý niệm cơ bản về “Mạng Xã hội & Giáo Hội”.
- Tạo Blog, kỹ năng viết Blog và Loan báo Tin Mừng trên Blog.
- Kỹ năng săn Tin, Phỏng vấn và Viết Tin cho
Giáo Hội/cộng đoàn.
- Những ý niệm cơ bản về viết Phóng Sự cho
Giáo Hội/cộng đoàn.

3. Khoá “Mục vụ Blog, viết Tin & Phóng sự cấp 2” (Học từ 15:00 đến 17:00 thứ bảy)

Khoá “Mục vụ Blog, viết Tin & Phóng sự cấp 2” nhằm giúp cho học viên:
- Đào sâu khả năng viết Blog và viết Tin.
- Rèn luyện khả năng viết Phóng Sự cho
Giáo Hội/cộng đoàn.

4. Khoá “Mục vụ Quan hệ Công chúng cấp 1” (Học từ 18:30 đến 20:20 thứ tư tại Hội trường FX. Nguyễn Văn Thuận)

Khoá “Mục vụ Quan hệ Công chúng cấp 1” nhằm giúp cho học viên:
- Có những ý niệm cơ bản về việc thực hiện mục vụ PR cho Giáo Hội;
- Sử dụng những Phương pháp PR hiện đại để:
. nghiên cứu dư luận về Giáo Hội/cộng đoàn,
. giúp công chúng có hình ảnh chính xác về
Giáo Hội/cộng đoàn,
. tạo những mối quan hệ tốt đẹp giữa công chúng và
Giáo Hội/cộng đoàn,
. lên kế hoạch PR cho các cộng đoàn,
. tổ chức sự kiện.


5. Khoá “Mục vụ Quan hệ Công chúng cấp 2” (Học từ 18:30 đến 20:20 thứ 2 tại phòng A.204)

Khoá “Mục vụ Quan hệ Công chúng cấp 2” nhằm giúp cho học viên:
- Đào sâu lý thuyết và kỹ năng tư duy trong mục vụ PR.
- Sử dụng hữu hiệu những Công cụ PR hiện đại để tạo những mối quan hệ tốt và hình ảnh chính xác về
Giáo Hội/cộng đoàn.
- Lên kế hoạch PR và xử lý những khủng hoảng, rủi ro liên quan đến
Giáo Hội/cộng đoàn.

6. Câu lạc bộ Kịch nói mục vụ (Sinh hoạt vào thứ bảy và Chúa nhật, từ tháng 3.2011)

Được hướng dẫn bởi các chuyên viên trong ngành. Muốn là thành viên, cần phải qua một cuộc trắc nghiệm.
Phụ trách: Đạo diễn Thanh Sâm.
 

7. Câu lạc bộ Thánh vũ (Sinh hoạt vào thứ bảy và Chúa nhật, từ tháng 3.2011)

Được hướng dẫn bởi các chuyên viên trong ngành. Muốn là thành viên, cần phải qua một cuộc trắc nghiệm.
Phụ trách: Đạo diễn Thanh Sâm.Các môn 1, 2, 4 và 5: xin ghi danh tại phòng Học vụ của Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM từ ngày 27-12-2010 đến 27-1-2011.
Các môn 3, 6, 7: xin liên lạc qua địa chỉ mucvuttsaigon@gmail.com.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top