Ban Mục vụ Giáo Lý TGP.TPHCM: Đường hướng & Hoạt động

Ban Mục vụ Giáo Lý TGP.TPHCM: Đường hướng & Hoạt động

I. MỤC ĐÍCH

Giúp Tổng Giám Mục TGP.TPHCM (Đức Hồng Y) thi hành nhiệm vụ huấn giáo.

II. NHIỆM VỤ

Theo cuốn Hướng Dẫn Tổng Quát Việc Dạy Giáo Lý 1997 của Thánh bộ Giáo sĩ,

Số 265: Tổ chức mục vụ huấn giáo được coi là việc ưu tiên của Giám mục và của Giáo phận. Giám mục là người chịu trách nhiệm điều hành và hướng dẫn tất cả các sinh hoạt huấn giáo của giáo phận.

Số 266: Ban Giáo lý Giáo phận có các bổn phận chính là:

(1) phân tích tình hình giáo dục đức tin để xác định nhu cầu huấn giáo trong giáo phận,

(2) soạn thảo chương trình, ấn định mục tiêu, đề ra phương hướng hoạt động cụ thể,

(3) khuyến khích và đào tạo giáo lý viên,

(4) soạn thảo hay ít là cho giáo lý viên biết các phương tiện cần thiết cho việc dạy giáo lý: sách giáo lý, sách chỉ nam, chương trình giáo lý cho các lứa tuổi khác nhau, sách hướng dẫn cho các giáo lý viên, vật dụng cho người học giáo lý, các phương tiện nghe nhìn…

(5) tăng cường và nâng đỡ cho học viện chuyên biệt về giáo lý,

(6) cải thiện nguồn nhân lực và vật lực ở cấp giáo phận lẫn giáo xứ hay giáo hạt,

(7) cộng tác với ban Phụng vụ, đặc biệt trong giáo lý khai tâm và dự tòng.

Số 267: Để hoàn tất những công việc trên, văn phòng giáo lý phải nhờ đến nhóm người có khả năng chuyên môn, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Hoạt động giáo lý quan trọng đến nỗi “không một giáo phận nào mà không cần đến một Ban giáo lý.”

Số 268: “Các giáo phận khác nhau nên kết hợp những hoạt động riêng lại với nhau, góp chung những kinh nghiệm và những việc làm, những khả năng và những phương tiện, để các giáo phận có nhiều khả năng hơn giúp đỡ các giáo phận khác và người ta có thể soạn thảo một chương trình hành động chung mang tính cách địa phương.”

III. TỔ CHỨC

Dựa trên tinh thần của cuốn Hướng Dẫn này, BMVGL.GP đã hình thành:

Ban Điều hành

Trưởng Ban: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Phó ban (Ngọai vụ): Lm Giuse Vương Sĩ Tuấn
Phó ban (Nội vụ): Nt Anna Nguyễn Thị Phương Dung
Thủ quỹ: Chị Nguyễn Thị Xuân Dung

Các Uỷ viên

- Tiểu ban GLDT: Ô. Phêrô Tạ Đình Vui
- Tiểu ban GLPT: Sh. Giuse Trần Trung Lập
- Tiểu ban GLHN&GĐ: Ô. Giuse Nguyễn Quốc Đoạt
- Tiểu ban GL dành cho người có hòan cảnh đặc biệt: Chị Nguyễn Thị Lệ Giang

Các Ban Chuyên môn

Cố vấn: Lm Augustinô Nguyễn Văn Trinh
Nghiên cứu và huấn luyện: Sh Anrê Hồ Quốc Thắng
Bảo trợ: Ô. Đaminh Nguyễn Khánh Bình
Ấn hành & Phát hành: Ô. Micae Nguyễn Hạnh
Văn phòng: Ô. Micae Nguyễn Ngọc Phương
Tổ chức sự kiện: Chị Nguyễn Thị Lệ Giang


IV. HOẠT ĐỘNG HUẤN GIÁO CỦA BAN GIÁO LÝ GP HIỆN NAY

ĐƯỜNG HƯỚNG CHUNG

• Hướng tới một đức tin trưởng thành: Mục đích của hoạt động huấn giáo là giúp cho hoán cải ban đầu được hoàn hảo và làm cho việc tuyên xưng đức tin của tín hữu trở nên sống động, minh nhiên và hữu hiệu (x. HDTQ, 82). Cụ thể, mời gọi và giúp các tín hữu (1) hiệp thông mật thiết với Chúa Giêsu, (2) trở nên phần tử sống động của Giáo Hội, và (3) thành sứ giả loan báo Tin mừng.

• Hướng tới một đức tin toàn diện: Nhiệm vụ căn bản của giáo lý là: (1) giúp hiểu biết đức tin, (2) giáo dục phụng vụ, (3) huấn luyện luân lý, (4) dạy cầu nguyện, (5) giáo dục đời sống cộng đoàn, (6) khai tâm cho việc truyền giáo (x. HDTQ, 85-86).

• Những nguyên tắc chỉ đạo: (1) giáo lý phải phù hợp với kế hoạch mục vụ chung của giáo phận, thích ứng với tình hình chung của thành phố cũng như tâm lý các lứa tuổi, (2) lấy giáo lý dự tòng làm kiểu mẫu cho mọi việc dạy giáo lý và giáo lý người lớn làm trọng tâm cho việc dạy giáo lý các lứa tuổi khác (x. HDTQ, 59), (3) cổ võ cho vai trò và sứ mạng của gia đình và giáo xứ, (4) quan tâm đến hội nhập và đối thoại liên tôn, (5) vận dụng phương pháp chủ động trong dạy và học, (6) chương trình giáo lý phải thực tiễn nhưng không được thực dụng (kiểu “mì ăn liền”), (7) giáo lý viên thiện nguyện nhưng không nghiệp dư nghĩa là phải có khả năng giáo lý và sư phạm giảng dạy.

• Những chọn lựa ưu tiên: (1) giáo lý và giáo lý viên dự tòng (do tình hình giáo phận), (2) chương trình và nội dung đào tạo giáo lý viên (do kết hợp với giáo lý giáo tỉnh), (3) giáo lý phổ thông (do kết hợp với giáo lý toàn quốc).

HỌAT ĐỘNG CỤ THỂ

• Các tiểu ban đang nắm bắt tình hình và nhu cầu giáo lý của đối tượng phục vụ, định hướng và lên chương trình, rà soát và biên soạn thủ bản mới hoặc đề nghị sử dụng một thủ bản sẵn có.

• Phối hợp với Học viện Mục vụ Giáo phận bồi dưỡng chuyên môn cho giáo lý viên dự tòng từ sáng thứ Bảy 5/9/2009 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận và các sáng thứ Bảy kế tiếp (9g-11g30).

• Phối hợp với Học viện Mục vụ và Mục vụ Thiếu nhi để đào tạo giáo lý viên phổ thông theo chương trình thống nhất của toàn giáo tỉnh từ chiều Chúa Nhật 6/9/2009 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận và các chiều Chúa Nhật kế tiếp (14g-15g).

Trưởng ban: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top