Xin thương xót tôi - Chúa nhật 30 mùa Thường niên năm B (Mc 10, 46-51)

Lên đầu trang