Với tấm lòng cao thượng - Thứ Bảy tuần 24 mùa Thường niên (Lc 8, 4-15)

Lên đầu trang