Uy Quyền Của Lời Nói - Chúa nhật IV mùa Thường niên năm B (Mc 1, 21-28)

Lên đầu trang