Trung tín, khôn ngoan - Thứ Tư tuần 29 mùa Thường niên (Lc 12, 39-48)

Lên đầu trang