Thầy là đường - Thứ Sáu tuần 4 Phục sinh (Ga 14, 1-6)

Lên đầu trang