Thầy không một mình - Thứ Hai tuần 7 Phục sinh (Ga 16, 29-33)

Lên đầu trang