Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa - Đáp ca: Tv 66,2-3.5.6 và 8

Lên đầu trang