Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa - Bài đọc I: Ds 6,22-27

Lên đầu trang