Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế - Dòng Cát Minh - phụ tỉnh thánh Giuse lúc 8g30 ngày 17-2-2023

Lên đầu trang