Thánh lễ trực tuyến ngày 13-5-2022: Khánh thành Nhà thờ và Thánh hiến Bàn thờ lúc 9:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Khiết Tâm

Lên đầu trang