Thánh lễ Giao thừa - Bài đọc II: 1 Tx 5,16-26.28

Lên đầu trang