Thánh lễ an táng nữ tu Nguyễn Thị Mai Hoa, Tổng phụ trách dòng Trinh Vương Bùi Môn

Lên đầu trang