TGPSG Thánh Lễ trực tuyến 25-1-2022: Thánh Phaolô Tông đồ trở lại (lễ kính) lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TPG Sài Gòn

Lên đầu trang