TGPSG Thánh Lễ trực tuyến 16-1-2022: CN 2 TN năm C lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TPG Sài Gòn

Lên đầu trang