TGPSG Thánh Lễ trực tuyến 10-10-2021: Cn 28 TN năm B (lễ thiếu nhi) lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Lên đầu trang