TGPSG Bài giảng: Thứ Ba tuần 12 mùa Thường niên ngày 21-6-2022 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Lên đầu trang