TGPSG Bài giảng ngày 29-5-2022: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà


Lên đầu trang