TGPSG Bài giảng: Cung hiến thánh đường Latêranô lúc 5:30 ngày 9-11-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang