TGP Sài Gòn trực tuyến 9-7-2022: Thánh Lễ Khánh thánh & Cung hiến Thánh đường Gx Bình Thuận lúc 9:00 tại Giáo xứ Bình Thuận

Lên đầu trang