TGP Sài Gòn trực tuyến 9-10-2021: Chúa nhật 28 mùa Thường niên năm B lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang