TGP Sài Gòn - Suy niệm Tin mừng: Thánh Simon và thánh Giuđa, Tông đồ (Lc 6, 12-19)

Lên đầu trang