TGP Sài Gòn - Hán-Nôm Công giáo bài 69: Chiết tự câu thơ: "Như song lộc triều nguyên, ơn phước cả"

Lên đầu trang