Sắp được cứu chuộc - Thứ Năm tuần 34 mùa Thường niên (Lc 21, 20-28)

Lên đầu trang