Phải đề phòng - Thứ Bảy tuần 34 mùa Thường niên (Lc 21, 34-36)

Lên đầu trang