Ngôn sứ và Tông đồ - Thứ Năm tuần 28 mùa Thường niên (Lc 11, 47-54)

Lên đầu trang