Ngồi chỗ cuối - Thứ Bảy tuần 30 mùa Thường niên (Lc 14, 1.7-11)

Lên đầu trang