Năm Thánh mở ra để Tạ ơn và sám hối - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Khai mạc Năm Thánh Gx Trung Chánh

Lên đầu trang