Mục vụ Ngợi ca 9: Trông Ơn Cứu Độ (Cầu Nguyện cho các linh hồn đã qua đời trong cơn dịch bệnh)

Lên đầu trang