Mẹ ơi con muốn nói - Sáng tác: Binh Phạm, Trình bày: Lm. Đăng Linh, Hòa âm: Đăng Nguyên

Lên đầu trang