Mấy người phụ nữ cùng đi - Thứ Sáu tuần 24 mùa Thường niên (Lc 8, 1-3)

Lên đầu trang