Lớn lên và trở thành - Thứ Ba tuần 30 mùa Thường niên (Lc 13, 18-21)

Lên đầu trang