Lời & Đất Hứa - CN 7 Phục sinh năm C: Nhà thờ Chúa Thăng Thiên

Lên đầu trang