Lời chứng xác thực - Thứ Bảy tuần 7 Phục sinh (Ga 21, 20-25)

Lên đầu trang