Lời cám ơn của các tân Linh mục trong thánh lễ Truyền chức Linh mục ngày 16-10-2021

Lên đầu trang