Lề Luật Phục Vụ Con Người - Thứ Ba tuần II mùa Thường niên (Mc 2, 23-28)

Lên đầu trang