Làm những việc lớn hơn nữa - Thánh Philipphê và thánh Giacôbê Tông đồ (Ga 14, 6-14)

Lên đầu trang