Làm chứng về Thầy - Thứ Hai tuần 6 Phục sinh (Ga 15, 26-16,4)

Lên đầu trang