Huấn từ của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Truyền chức Linh mục ngày 16-10-2021

Lên đầu trang