Hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên - Chúa nhật 1 mùa Vọng năm C (Lc 21, 25-28.34-36)

Lên đầu trang