Gx. Thiên Ân: Kỷ niệm 46 năm LM cha chánh xứ GB. Đoàn Vĩnh Phúc

Lên đầu trang