Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 28-1-2022: Thứ Sáu tuần 3 mùa Thường niên (Mc 4, 26-34)

Lên đầu trang