Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 27-1-2022: Thứ Năm tuần 3 mùa Thường niên (Mc 4, 21-25)

Lên đầu trang