Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 25-1-2022: Thánh Phaolô Tông đồ trở lại (lễ kính) (Mc 16, 15-18)

Lên đầu trang