Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 23-5-2022: Thứ Hai tuần 6 Phục sinh (Ga 15, 26-16, 4a)

Lên đầu trang